FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Decydując się na filtr wodny powinniśmy dostosować go przede wszystkim do rodzaju wody, jaka płynie w naszym kranie. Rodzaj wody jest tu czynnikiem podstawowym, ponieważ każdy może wymagać odmiennego filtrowania. Inny filtr wodny stosowany jest w przypadku wody z ujęć powierzchniowych, z jakich korzysta większość mieszkańców dużych miast a zupełnie inny w przypadku ujęć wody na wsi. Tam częściej może istnieć prawdopodobieństwo, zanieczyszczenia jej środkami ochrony roślin czy nawozami organicznymi, które mogą przesiąkać do wód gruntowych. Jeszcze inne filtr wodny, stosowane jest w przypadku wód ze studni głębinowych, ponieważ te wymagają często usunięcia nadmiaru żelaza czy magnezu.

Reklama