Wodne ogrzewanie podłogowe i jego montaż

10.11.2012

Wodne ogrzewanie podłogowe to większa inwestycja od instalacji z grzejnikami i podlega kilku zasadom, których należy przestrzegać, jeśli chcemy uniknąć późniejszych niespodzianek w trakcie eksploatacji (szczególnie w okresie zimowym). Mimo to system wodnego ogrzewania podłogowego cieszy się coraz większą popularnością.

Ogrzewanie podłogowe – prawidłowe przygotowanie podłoża i właściwa izolacja

Przede wszystkim podłoże, na którym układane będą przewody wodne, musi być równe, czyste i suche. Nie należy rozpoczynać prac związanych z układaniem wodnego ogrzewania podłogowego jeśli w pomieszczeniu nie zostały jeszcze zakończone prace związane z pozostałymi instalacjami (sanitarną i elektryczną).

Instalacja ogrzewanie podłogowego wodnego

Instalacja ogrzewanie podłogowego wodnego fot. Viessmann

Pierwszym krokiem jest położenie izolacji cieplnej podłoża, którą układa się bezpośrednio na posadzce. Musi być odpowiednio dobrana, w zależności od wymagań cieplnych budynku (od tego zależy ilość oraz grubość izolacji). Najczęściej jako materiał izolacyjny stosuje się styropian, płyty poliuretanowe, wełnę mineralną lub keramzyt.

Jeżeli wodne ogrzewanie podłogowe planujemy umieścić na podłożu przylegającym bezpośrednio do gruntu, potrzebujemy dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej (z papy lub folii), chroniącej konstrukcję budynku znajdującą się powyżej ścian fundamentowych przed podciąganiem wilgoci z gruntu.

Uwaga! Papy nie można układać na lepiku na zimno, gdyż może to spowodować utlenienie się styropianu. Folię należy układać na zakład i skleić szeroką taśmą na całej długości. Izolację na gruncie trzeba połączyć z izolacją ścian fundamentowych.

Na rury kładzie się wylewkę, uprzednio wykonując izolację przeciwwilgociową. Używa się do tego folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Jej arkusze powinny zachodzić na siebie co najmniej 10 cm.

Bardzo istotna jest także grubość samej izolacji:

– izolację o grubości do 5 cm stosuje się dla podłogi nad pomieszczeniami ogrzewanymi,

– izolację o grubości do 10 cm kładziemy dla podłóg nad piwnicami lub pomieszczeniami nieogrzewanymi,

– izolacja o grubości powyżej 10 cm przeznaczona jest dla podłogi na gruncie oraz na stropach z wentylowaną powierzchnią (w tym przypadku dobrze jest ułożyć styropian dwuwarstwowo, przy czym w pierwszej warstwie schowane będą wszystkie przewody instalacyjne).

podłoga www.sxc.hu

podłoga www.sxc.hu

Układanie rur

Jest kilka sposobów układania rur wodnego ogrzewania podłogowego. Najpopularniejszym jest układ w pętle, przy czym w pomieszczeniu może być jedna lub kilka pętli (długość jednej pętli nie może przekraczać 120 m), ułożone spiralnie lub w kształcie meandrów.

Odległości między rurami nie powinny być większe niż 30 cm, lecz nie mniejsze niż 10 cm. Jeżeli chcemy, aby temperatura na powierzchni była bardziej wyrównana zdecydujmy się na jak najmniejsze możliwe oddalenie pętli. Rozstaw rur zależy również od oporu cieplnego wody zasilającej, wylewki oraz materiału, z którego wykonana jest podłoga.

Bez względu na sposób ułożenia rur jeden koniec przewodu wodnego podłącza się do rozdzielacza. Rury mocuje się do podłogi za pomocą spinek lub klipsów. Obecnie można się również zdecydować na system układania rur w płytach z wypustkami, który umożliwia jednej osobie bardzo szybki montaż rur grzejnych, zapewniając jednocześnie ich właściwe zamocowanie w podłożu. Takie płyty zbudowane są z dwóch warstw: dolnej z płyty styropianowej z wypustkami na górnej powierzchni oraz górnej z folii polistyrenowej nałożonej na wypustki, zwane także nopami. Po ułożeniu rur, przymocowaniu ich do podłoża, drugi koniec podłącza się do rozdzielacza.

Uwaga! Przed wylaniem posadzki trzeba bezwzględnie wykonać próbę szczelności rur.

Podłoga ułożona na ogrzewaniu podłogowymmusi mieć możliwość dowolnego odkształcania się dlatego między podłogą a konstrukcją ściany trzeba utworzyć szczelinę dylatacyjną (szczególnie w pomieszczeniach o powierzchni ponad 40 m2 lub jednym z boków dłuższym niż 8 m). Szerokość dylatacji to co najmniej 0,5 cm i powinna być ona wykonana wzdłuż wszystkich ścian. Można ułatwić sobie prace stosując ułatwia samoprzylepny profil z taśmą dylatacyjną, który umieszcza się bezpośrednio przy warstwie termoizolacyjnej. Inny sposób wykonania dylatacji to umieszczenie podczas wykonywania wylewki drewnianej listwy, którą następnie usuwa się po związaniu jastrychu.

Ułożenie rur powinno być tak zaplanowane, by jak najmniejsza ich ilość przebiegała w szczelinach dylatacyjnych. Istnieje też możliwość poprowadzenia rur w tulejach z tworzywa, zapobiegających uszkodzeniu rur przez przesuwające się podłoże.

Pętla grzewcza powinna być ułożona wewnątrz pola dylatacyjnego. Dylatacje mogą przecinać jedynie przewody zasilające i powracające z pętli, ułożone w rurkach ochronnych.

Ważną decyzją jest także właściwy dobór materiału z którego ma być wykonana posadzka. Jego elementy powinny mieć dobrą przewodność cieplną, aby nasze wodne ogrzewanie podłogowe było efektywne.

Regulacja wodnego ogrzewania podłogowego

Niestety charakteryzuje się ono dużą bezwładnością cieplną, która zależy od grubości wylewki i izolacji. System może z opóźnieniem reagować na zmiany temperatury zewnętrznej.

Regulacja ogrzewania podłogowego polega na takim ustawieniu wielkości przepływu gorącej wody produkowanej przez źródło ciepła i takim mieszaniu jej z wodą zimną, aby temperatura wody zasilającej grzejnik podłogowy była równa temperaturze obliczeniowej.

Więcej w kategorii: Ogrzewanie

Ogrzewanie podłogowe

Instalacja ogrzewania podłogowego

Wodne ogrzewanie podłogowe zaliczane jest do ogrzewania akumulacyjnego. Jego zastosowanie umożliwia wykorzystanie kotłów gazowych, także…

więcej

Aranżujemy kominek

aranżacja kominka

Aranżacja kominka poprzez odpowiednie gotowe panele lub też własnoręcznie wykonane elementy możliwa jest na dziesiątki,…

więcej

Dodaj komentarz