Funkcjonalny komin

10.05.2011

Głównym zadaniem komina jest odprowadzanie spalin i dymu wytwarzanych przez urządzenia grzewcze w domu. Aby dokonać dobrego wyboru pamiętajmy, aby komin dopasować do sposobu ogrzewania domu.

Prawidłowa budowa komina wpływa decydująco na jakość pracy podłączonego do niego urządzenia grzewczego.

Komin z klinkieru

Komin z klinkieru

Komin

Komin

 

Oprócz podstawowych funkcji, czyli odprowadzania spalin i dymu, komin niezbędny jest również do wentylacji pomieszczeń. W związku z tym musi spełniać wiele wymagań:

– Materiały użyte do budowy komina muszą być odporne na wysoką temperaturę, korozję oraz wilgoć.

– W przewodzie kominowym musi być wytworzony odpowiedni ciąg, który odpowiada za prawidłowy sposób odprowadzania spalin na zewnątrz. Odpowiedni tzn. nie za mały, bo spowodować może cofanie się dymu, ani nie za duży, bo nadmiernie przyspieszy spalanie drewna.

– Komin musi być dobrze zaizolowany, bowiem warstwa izolacyjna zmniejsza ilość powstającego w kominie kondensatu i unieszkodliwia działanie spalin o niskich temperaturach, zapobiegając nadmiernemu ich oziębieniu.

– Instalator powinien wyliczyć dokładne parametry wysokości i średnicy komina, gdyż mają one zasadniczy wpływ na sprawność urządzeń grzewczych, za mały komin może na przykład zakłócać proces odprowadzania spalin.

– Przewody kominowe muszą być poprowadzone pionowo, być szczelne oraz drożne.

– Wszystkie urządzenia grzewcze w domu muszą posiadać stałe, zawsze oddzielne połączenie z przewodem kominowym.

– Komin ze względu na zapewnienie prawidłowego ciągu powinien znajdować się na odpowiedniej wysokości ponad dachem. Wysokość ta zależy od kąta nachylenia połaci dachowej oraz właściwości zastosowanych materiałów (takich jak na przykład łatwopalność).

W zależności od projektu budynek jednorodzinny może posiadać jeden lub kilka kominów. W praktyce najczęściej umieszcza się w jednym kominie wszystkie przewody kominowe – spalinowy, wentylacyjny i dymowy. Prawidłowe jest również rozwiązanie poprowadzenia przewodów oddzielnie – każdy przewód do oddzielnego komina. Musi być jednak spełniony jeden podstawowy warunek – każde pomieszczenie wentylowane i ogrzewane musi mieć oddzielny przewód spalinowy i wentylacyjny.

Przewód spalinowy będzie odprowadzać spaliny z każdego urządzenia grzewczego w naszym domu, podczas gdy przewód wentylacyjny odprowadzi na zewnątrz zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń. Pamiętajmy, że przewody wentylacyjne doprowadza się do tych pomieszczeń, w których brak okna, czyli do łazienek, kuchni, pomieszczeń gospodarczych i tych na poddaszu. Przewody dymowe z kolei mają za zadanie pozbywać się dymu z kotłów paliwowych, kominków bądź kuchni węglowych i pieców kaflowych.

Pamiętajmy o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych. Według prawa budowlanego (art. 62) właściciel lub zarządca nieruchomości powinien przeprowadzić co najmniej raz do roku kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych. Zlećmy więc to zadanie uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu i cieszmy się miłym widokiem dymu z naszego komina.

Więcej w kategorii: Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja hybrydowa

Schemat działania wentylacji naturalnej pomieszczeń w dzień

Jak maksymalnie ograniczyć zużycie energii niezbędnej do pracy urządzeń wentylacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu intensywności i…

więcej

Dodaj komentarz