Nota prawna

13.07.2011

Zasady korzystania z serwisu

Treści zamieszczone w materiałach zawartych w serwisie Budujeurządzam.pl mają wyłącznie charakter informacyjny.

Prawa autorskie

Treść serwisu jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie Budujeurzadzam.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Budujeurzadzam.pl. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja, publikacja oraz bez pisemnej zgody Budujeurzadzam.pl są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Gwarancje i odpowiedzialność

Budujeurzadzam.pl oświadcza, że dokłada wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, że został zebrany w dobrej wierze na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku Budujeurzadzam.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych.

Budujeurzadzam.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Budujeurzadzam.pl może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach. Użytkownik decydując się na korzystanie z tych odnośników/linków, aby uzyskać dostęp do stron trzecich czyni to na własną odpowiedzialność.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

Budujeurzadzam.pl zastrzega możliwość modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt poprzez nasz adres e-mailowy kontakt@budujeurzadzam.pl.